LED-Platine

Stralingshoek

Het ontwerp van de LED vereist het gebruik van optieken die het opkomende licht bundelen en zo een gedefinieerde stralingshoek mogelijk maken.


Accent licht

Accentverlichting wordt gebruikt om structuren en contouren te benadrukken. Accentverlichting accentueert de subtiliteiten van voorwerpen en kan reflecties en highlights creëren. Accentverlichting moet afzonderlijk worden toegepast op kamers en voorwerpen voor een zinvol effect.


Verlichtingssterkte

Verlichtingssterkte E is een maat voor het licht dat op een oppervlak valt. Het wordt ook wel de lichtstroomdichtheid genoemd. De eenheid van verlichtingssterkte is lux [lx].


Schittering

Verblinding beïnvloedt de zichtbaarheid van details en het welzijn. De verblinding is normaal gesproken verdeeld in: onaangename verblinding en verblinding die het zicht beperkt.


Binning

De productie van ultramoderne lichtgevende dioden met hoog vermogen is een complex proces waarbij bepaalde fabricagetoleranties niet kunnen worden vermeden. Daarom is het noodzakelijk de halfgeleiderelementen na de productie te sorteren op basis van hun kleurwaarden en rendement. Dit proces wordt ook wel binning genoemd. Dit garandeert dat de leds in een productieserie (een "bin") vergelijkbare werkingskenmerken (zoals kleur en efficiëntie) hebben. Hoe nauwer de fabricagetoleranties zijn, hoe beter de kwaliteit van de afzonderlijke bins, d.w.z. de gelijkenis van de afzonderlijke LED's. Dit is vooral van belang wanneer bijvoorbeeld een groot aantal identieke LED's in een spot wordt gebruikt.


Candela

Lichtsterkte (I) is een basiseenheid van het Internationaal Stelsel van Eenheden en wordt gemeten in candela (cd). De lichtsterkte geeft de lichtstroomdichtheid (intensiteit) van een lichtbron in een bepaalde richting aan, waarbij de lichtsterkte ongelijkmatig verdeeld is in verschillende richtingen. Deze richtingsafhankelijkheid wordt aangegeven in lichtsterkteverdelingscurven (LVK), waarin de lichtsterkte voor verschillende bundelhoeken wordt weergegeven.


CE-markering

Het CE-merkteken is geen keurmerk maar een administratief merkteken, waarvan het aanbrengen wordt voorgeschreven door nieuwe EU-richtlijnen. De CE-markering is een voorwaarde voor de verkoop van elektrische producten binnen de Europese Unie. Het dient fabrikanten en importeurs als bevestiging dat hun producten voldoen aan de eisen van specifieke EU-richtlijnen.


Dimmer

Om de helderheid van een elektrisch verbruiker, zoals een gloeilamp, te wijzigen, worden dimmers gebruikt om de elektrische energie te verminderen.


DMX

Het standaardprotocol voor de overdracht van besturingssignalen in de verlichtingstechniek is het DMX512-protocol. Hierdoor kunnen 512 kanalen per datalijn worden aangestuurd, waarbij elk kanaal een 8-bit waarde tussen 0 en 255 (0% - 100%) kan aannemen.


Kleurweergave-index Ra/CRI

De Color Rendering Index(CRI) is de kleurweergave-index die wordt gebruikt om lichtbronnen te karakteriseren. Het is een index voor de natuurlijkheid van kleuren. Hoe groter de kleurweergave-index, die de CRI- of Ra-waarde wordt genoemd, hoe natuurlijker de kleuren worden weergegeven en hoe aangenamer ze worden waargenomen. De CRI-waarde kan variëren van 0 tot 100 en is bepalend voor de kleurweergave van verlichte voorwerpen. Met andere woorden, alleen de lichtkleuren die ook in de lichtbron aanwezig zijn, kunnen ook op het verlichte lichaam worden weerkaatst. Als bijvoorbeeld rood ontbreekt, zal een rode handdoek grijs lijken.


Kleurtemperatuur

De kleurtemperatuur is een maat voor de kleurindruk van een lichtbron op basis van het zwarte lichaam, de eenheid is Kelvin (K).


Intensiteit (LED)

De intensiteit van de straling die door een lichtdiode wordt geproduceerd, neemt evenredig toe met de stroom, waarbij de stroomlimiet momenteel 20 mA bedraagt. Wanneer deze limiet wordt overschreden, wordt overtollige warmte gegenereerd, wat leidt tot een vermindering van de lichtintensiteit en de levensduur van de lichtdiode.


Kelvinshifting

Verwijst naar een proces waarbij door het mengen van verschillende wittinten - meestal koel en warm wit - wittinten worden verkregen die zijn afgestemd op de plaats, het tijdstip en de taak. Dit betekent dat verschillende kleurtemperaturen kunnen worden gereproduceerd. Soms wordt een beetje rood toegevoegd voor toepassingsspecifieke doeleinden. Deze vorm van kleurmenging wordt ook wel "kelvin shifting" genoemd en wordt vooral gebruikt om de lichtkleur van verlichting te simuleren naargelang het natuurlijke verloop van de dag.


Levenslang

De levensduur van een lichtdiode bedraagt meer dan 100.000 uur bij een gemiddelde temperatuur van 25°C (komt overeen met 11,5 jaar ononderbroken werking).


Luminantie

Luminantie is een maat voor de indruk van helderheid die het oog heeft van een zelfoplichtend of verlicht oppervlak. De eenheid van luminantie is cd/m². Vanaf luminanties van ongeveer 0,75 cd/m² wordt het oog verblind.


Lichtefficiëntie

De lumen/watt-verhouding wordt ook wel lichtefficiëntie n genoemd. Het lichtrendement geeft de gegenereerde lichtstroom aan in verhouding tot het opgenomen elektrisch vermogen.
Lichtefficiëntie van verschillende lichtbronnen:
Gloeilamp 60W = 12 lm/W
Fluorescentielamp 58 W = 78 lm/W
Natriumdamplamp 105 lm/W


Lichtverdelingscurve

De lichtstroom van een lichtbron straalt niet gelijkmatig naar alle kanten. De lichtsterkteverdeling is sterk afhankelijk van het type en het ontwerp van de lichtbron. De installatie van de lichtbron in een behuizing, een armatuur of in een optisch systeem verandert ook de lichtsterkteverdeling van de lichtbron. Een lichtsterkteverdeling wordt getekend in een polair diagram, met de lichtbron in het midden van het diagram en de lichtsterkte afnemend naar de rand van het diagram. Het diagram geeft de lichtsterkte aan als functie van een stralingshoek met de eenheid lumen.


MacAdam ellips

Een MacAdam-ellips, naar David L.(ewis) MacAdam, is de omtrek in het CIExy-diagram rond een referentiekleur waarin de vergelijkingskleuren als op gelijke afstand van elkaar worden waargenomen.


RAL-kleuren

Het RAL-systeem omvat ongeveer 200 kleuren, verdeeld in hoogglans en mat en onderscheiden door een viercijferig nummer.


Beschermingsklassen

De beschermingsklassen beschrijven de aard van de bescherming tegen gevaarlijke lichaamsstromen voor elektrische apparatuur.