EPREL Titelbild

Productendatabase EPREL (EU Product Registry for Energy Labelling)

Op 1 januari 2019 heeft de Europese Commissie een elektronische databank voor energiegerelateerde producten ingevoerd - de zogenaamde "EU Product Registration database for Energy Labelling" (EPREL). In deze databank moeten alle in de Europese Unie in de handel gebrachte producten met energielabels op uniforme wijze worden geregistreerd. Het toepassingsgebied van de productendatabank omvat alle energiegerelateerde producten waarvoor een gedelegeerde verordening is uitgevaardigd overeenkomstig de EU-kaderverordening 2017/1369 of de EU-Richtlijn 2010/30/EU.

De productinformatie die door leveranciers/fabrikanten in de gegevensbank moet worden ingevoerd, heeft betrekking op het energielabel, de technische documentatie en het toezicht op de naleving. Consumenten kunnen toegang krijgen tot de databank door de QR-code op de nieuwe energie-etiketten te scannen. De databank bevat gedetailleerde informatie over alle geregistreerde producten. De EPREL-gegevensbank bevat het specifieke productinformatieblad en het energielabel voor elk geregistreerd product.


U kunt onze EPREL-gegevens raadplegen in de onderstaande producttabellen.

FLASHAAR® Lineaire armaturen

Product Artikel nummer EPREL-gegevens
Mayflower-2 3000 K FLNP/L/10B0508/930
Mayflower-3 2200 K NP/L1C/10C0510/922
Mayflower-3 2700 K NP/L1C/10C0510/927
Mayflower-3 3000 K NP/L1C/10C0510/930
Mayflower-3 4000 K NP/L1C/10C0510/940
Mayflower-3 6500 K NP/L1C/10C0510/965
Sta. Maria-4 2700 K FLNP/L/01C0508/927
Sta. Maria-4 4000 K FLNP/L/01C0508/940
Sta. Maria-5 3000 K FLNP/L/01D0508/830
Sta. Maria-6 2200 K NP/L1C/01E0510/922
Sta. Maria-6 2700 K NP/L1C/01E0510/927
Sta. Maria-6 3000 K NP/L1C/01E0510/930
Sta. Maria-6 4000 K NP/L1C/01E0510/940
Sta. Maria-6 6500 K NP/L1C/01E0510/965
Victory-6 2700 K FLNP/L/03E0508/927
Victory-6 3000 K FLNP/L/03E0508/930
Victory-6 4000 K FLNP/L/03E0508/940
Victory-7 2200 K NP/L1C/03F0510/922
Victory-7 2700 K NP/L1C/03F0510/927
Victory-7 3000 K NP/L1C/03F0510/930
Victory-7 4000 K NP/L1C/03F0510/940
Victory-7 6500 K NP/L1C/03F0510/965
Navigator 2700 K FLNP/L/14A0508/827
Navigator 3000 K FLNP/L/14A0508/830
Navigator 4000 K FLNP/L/14A0508/840
Navigator-2 2700 K FLNP/L/14B0508/827
Navigator-2 3000 K FLNP/L/14B0508/830
Navigator-2 4000 K FLNP/L/14B0508/840
Navigator-3 2200 K NP/L1C/14C0510/822
Navigator-3 2700 K NP/L1C/14C0510/827
Navigator-3 3000 K NP/L1C/14C0510/830
Navigator-3 4000 K NP/L1C/14C0510/840
Navigator-3 6500 K NP/L1C/14C0510/865
Radiant 2700 K FLNP/L/15A0508/927
Radiant 3000 K FLNP/L/15A0508/930
Radiant 4000 K FLNP/L/15A0508/940
Jago 2700 K FLNP/L/19A0508/927
Jago 3000 K FLNP/L/19A0508/930
Jago 4000 K FLNP/L/19A0508/940
Jago-2 2200 K NP/L1C/19B0510/922
Jago-2 2700 K NP/L1C/19B0510/927
Jago-2 3000 K NP/L1C/19B0510/930
Jago-2 4000 K NP/L1C/19B0510/940
Jago-2 6500 K NP/L1C/19B0510/965
Nova-4 2700 K FLNP/L/06D0508/827
Nova-4 3000 K FLNP/L/06D0508/830
Nova-5 2700 K FLNP/L/06E0508/827
Nova-5 3000 K FLNP/L/06E0508/830
Nova-5 4000 K FLNP/L/06E0508/840
Nova-6 2200 K NP/L1C/06F0510/822
Nova-6 2700 K NP/L1C/06F0510/827
Nova-6 3000 K NP/L1C/06F0510/830
Nova-6 4000 K NP/L1C/06F0510/840
Nova-6 6500 K NP/L1C/06F0510/840
Pegasus-4 2700/5600 K FLNP/L/09D0508/927/956
Pegasus-3 Gold 2200/3000 K FLNP/L/16A0508/822/930
Pegasus-3 Gold 2200/4000 K FLNP/L/16A0508/822/840

FLASHAAR® Focus

Product Artikel nummer EPREL-gegevens
Focus-4 1CH 2700 K FLNP/F1C/D0258/927
Focus-4 1CH 3000 K FLNP/F1C/D0258/930
Focus-4 1CH 4000 K FLNP/F1C/D0258/840
Focus-3 4CH 2700 K FLNP/F4C/C0258/927
Focus-3 4CH 2200/6500 K FLNP/F4C/C0258/822/765
Focus-3 4CH 2700/8400 K FLNP/F4C/C0258/927/840

FLASHAAR® Horizon

Product Artikel nummer EPREL-gegevens
Horizon 2700 K FLNNP/L/01A0510/927
Horizon 3000 K FLNNP/L/01A0510/930
Horizon 3500 K FLNNP/L/01A0510/935
Horizon 4000 K FLNNP/L/01A0510/940

FLASHAAR® PicoSpot

Product Artikel nummer EPREL-gegevens
PicoSpot 2700 K 350 mA FLNP/PS1C/927/350mA
PicoSpot 2700 K 500 mA FLNP/PS1C/927/500mA
PicoSpot 3000 K 350 mA FLNP/PS1C/930/350mA
PicoSpot 3000 K 500 mA FLNP/PS1C/930/500mA